Nieuwsberichten

Het boek uit de band

Is het E-boek een hype die wel voorbij gaat?

Ontwikkelingen in Amerika – waar bij Amazon de verkoop van e-boeken die van fysieke boeken voorbij heeft gestreefd – suggereren dat e-boeken geen hype zijn. In China is het digitale boek niet meer weg te denken en bereikt het miljoenen lezers. Met de komst van de tablet is een nieuwe dimensie toegevoegd aan het uitgeven en distribueren van boeken. De keten van schrijver naar lezer en alles wat daar tussenin zit komt  onder druk te staan.

Boek-uit-de-band organiseert op 22 en 23 maart 2012 in de Openbare Bibliotheek Amsterdam haar tweede symposium over de ontwikkelingen van het digitale boek waarin alle ontwikkelingen en aspecten van de digitale keten aan bod komen. De nieuwe praktijk wordt in beeld gebracht en het werken binnen die nieuwe praktijk vormgegeven in workshops. Dit symposium wil de deelnemers voorbereiden op het iPod moment van het boek. Noteer vast deze twee belangrijke dagen in uw agenda. Details over de programmering volgen spoedig.

De E-boek trend is voor Nederlandse lezers, schrijvers, redacteuren, vormgevers, uitgevers en distributeurs een werkelijkheid waar men niet meer om heen kan. Unbound / Boek uit de band (e-boekenstad.nl/unbound/ ) organiseerde in mei 2011 haar eerste symposium over de digitale ontwikkelingen in de uitgeverij. In tegenstelling  tot de eerste keer is het dit jaar in het Nederlands.

Voor meer informatie: e-boekenstad.nl/boekuitdeband
Is the E-book a Hype that will pass?

Developments in America – where in case of Amazon the sale of e-book has exceeded that of physical books – suggests that e-books are here to stay. In China the digital Book is part of everyday life and reaches over millions of readers. With the arrival of the tablet a new dimension is added to publishing and distribution. The whole chain from writer, to reader, and everything in between, is put under pressure.

On March 22nd and 23rd 2012 at the Amsterdam Public Library (OBA) ‘the Unbound Book’ organises her second conference concerning the developments of the digital book. All aspects of the digital chain will pass by, giving in depths insight into this new field,  hands-on workshops will explicate the mechanics of the new work methods. This symposium wants to prepare the visitors for the iPod moment of the Book. Please note these two important days in your calendar. Details about the programme will follow soon.
The e-book trend is a reality that cannot be ignored by Dutch readers, writers, editors, designers, publishers and distributors. The Unbound Book organised in May 2011 the first symposium concerning the developments of the digital book. This year the symposium will be in Dutch.

 

Derde e-readingevent in Bussum

 

 

Op 20  maart 2012 is er het derde E-readingevent dat dit keer gehouden wordt in Spant! in Bussum.  Daar zullen de laatste ontwikkelingen rond tablets en het digitaal lezen worden besproken en getoond. Diverse sprekers leveren een bijdrage. Zie voor meer informatie:  ereadingevent

leren met of zonder mindmap

Een 1‐op‐1 vertaling van het klassieke studieboek in een elektronische vorm (pdf) biedt geen
enkele toegevoegde waarde in termen van leeropbrengst voor de gebruiker, zo blijkt uit
eerdere onderzoeken. Derhalve was een experiment gewenst over de leeropbrengst van een
interactief e‐studieboek. In oktober 2011 vond een tweede onderzoek plaats in het kader van
het project ‘Amsterdam e‐Boekenstad’ naar de leeropbrengst in het hoger onderwijs van
respectievelijk het klassieke studieboek (met website) en een e‐studieboek in de vorm van een interactieve mindmap. Samenwerkingspartners bij dit onderzoek zijn uitgever Noordhoff en freelance adviseur Jacob Molenaar.

Onderzoeksdoel
Het doel was het toetsen van de volgende hypothese:
“Wanneer de lesstof in interactieve mindmap wordt aangeboden, is de leeropbrengst voor de
gebruiker groter dan bij het aanbieden in de  vorm van papier met ondersteunende website.”

Secundair doel was begrijpen waarom de ene methode wellicht beter scoort dan de andere
methode en hoe de interactieve methode verder verbeterd kan worden. Dit wordt met name
onderzocht in de groepsdiscussies.

Het eindrapport kunt u hier vinden.

de toekomst van (interactief) studeren

Een 1‐op‐1 vertaling van het klassieke studieboek in een elektronische vorm (pdf) biedt geen
enkele toegevoegde waarde in termen van leeropbrengst voor de gebruiker, zo blijkt uit
eerdere onderzoeken. Derhalve was een experiment gewenst over de leeropbrengst van een
interactief e‐studieboek. In mei en juni van 2011 vond een onderzoek plaats in het kader van
het project ‘Amsterdam e‐Boekenstad’ naar de leeropbrengst in het hoger onderwijs van
respectievelijk het klassieke studieboek en een interactief e‐studieboek. Samenwerkingspartners bij dit onderzoek zijn uitgever SDU en freelance adviseur Jacob Molenaar.

Onderzoeksdoel
Het doel was het toetsen van de volgende hypothese:
“Wanneer de lesstof in interactieve vorm wordt aangeboden, is de leeropbrengst voor de
gebruiker groter dan bij het aanbieden in de klassieke vorm.”

Secundair doel was begrijpen waarom de ene methode wellicht beter scoort dan de andere
methode en hoe de interactieve methode verder verbeterd kan worden.

Het eindrapport kunt u hier vinden.

E-readingevent in België

Op 9 juni vind in Mechelen het tweede e-readingevent plaats in België. Opnieuw zullen diverse sprekers zich buigen over de huidige en toekomstige ontwikkelingen van het digitale lezen. Meer informatie vindt u op de website: